De veelgestelde vragen en de antwoorden daarop over trainen, contributie en corona op een rij

Naar aanleiding van de gevolgen van de coronamaatregelen ontvangen we af en toe vragen van onze leden over o.a. de contributie, de trainingen en de trainingslocaties. Daarom hebben we in dit bericht alvast antwoord gegeven op de meest gestelde vragen. Staat je vraag er niet bij, stuur dan een mail naar ledenadministratie@csc45.nl of voorzitter@csc45.nl.

Omdat de coronamaatregelen geen vast gegeven zijn en zoals het er nu uitziet in ieder geval elke eerste van de maand wijzigen, zullen we deze pagina ook steeds aanpassen zodra er een verandering in de maatregelen plaatsvindt die van invloed is op het trainen en de trainingslocaties.

VEELGESTELDE VRAGEN

Mag CSC’45 de contributie innen nu er geen of minder trainingen zijn?

Ja, CSC’45 heeft het recht om de normale contributie te innen, ook nu er geen of minder trainingen worden gegeven. Op het moment dat je lid werd van CSC’45 ben je een verbintenis met onze vereniging aangegaan. Zolang je lid bent, ben je verplicht om contributie te betalen. Ook in deze bijzondere situatie, waarin we als vereniging door overmacht niet de gebruikelijke trainingen kunnen aanbieden.

We hopen natuurlijk dat je lid blijft, maar mocht je toch besluiten om je uit te laten schrijven, dan gelden de reguliere regels voor het beëindigen van het lidmaatschap.


Maakt CSC’45 op dit moment ook minder kosten nu er geen of minder les wordt gegeven?

De reguliere lasten lopen gewoon door. We hebben met verschillende partijen contracten lopen en deze kunnen niet beëindigd of opgeschort worden. Het ziet er wel naar uit dat we op enig moment te maken krijgen met minder kosten voor zaalhuur. Daarnaast ontvangt CSC’45 een kleine financiële compensatie van de KNGU en hebben we een aanvraag voor financiële ondersteuning bij de overheid uitstaan.
Uiteraard wordt onderzocht wat dit kan betekenen voor de contributie. Omdat de situatie regelmatig wijzigt en we pas achteraf kunnen bepalen waarop we hebben kunnen besparen en welke financiële steun we van de overheid ontvangen, kan een eventuele korting op de contributie pas berekend worden als de trainingen weer op de gewone manier gegeven kunnen worden.

Omdat dit een grote klus is, zowel het uitzoeken als ook het administratief verwerken van een correctie op de contributie -en we met een flinke onderbezetting binnen het bestuur te maken hebben- zijn we genoodzaakt om de  eventuele verrekening pas na afloop van de coronacrisis te laten plaatsvinden.

Wil je een steentje bijdragen in deze moeilijke en intensieve periode voor de vereniging en het bestuur, meld je dan aan als (tijdelijk) algemeen bestuurslid en zorg ervoor dat CSC’45 op de best mogelijke manier door deze lastige tijd komt. Maak je belangstelling kenbaar via de mail (voorzitter@csc45.nl). Je bent van harte welkom!


Wanneer kan mijn kind weer les krijgen en in welke vorm vinden die trainingen plaats?

We mogen nog niet in de zaal trainen, dus de gewone trainingen zijn op dit moment niet mogelijk. Maar buiten kunnen we wel aan de slag.
Voor de meeste groepen zijn de buitentrainigen inmiddels opgestart. Voor de allerjongsten liggen de trainingen nog stil, maar ook voor hen wordt onderzocht of en zo ja op welke manier we de trainingen weer op een veilige manier kunnen oppakken.

We trainen op openbare veldjes. Tot eind mei 2020 mochten we nog geen gebruik maken van de turnmaterialen uit de gymzalen, maar hier is verandering in gekomen. Vanaf 2 juni a.s. mogen we de materialen buiten gebruiken, mits we ervoor zorgen dat ze na afloop weer goed schoongemaakt worden. Hier vragen we de hulp van de turn(st)ers en hun ouders. Vele handen maken licht werk.

Houd er rekening mee dat de toiletten NIET beschikbaar zijn.


Wat als ik als gevolg van corona de contributie niet meer kan betalen?

Als je als gevolg van het coronavirus minder inkomsten hebt en niet meer in staat bent om de contributie te betalen, dan vragen we je om contact op te nemen met ons bestuur om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn. Heb je al informatie ingewonnen bij Stichting Leergeld? Stichting leergeld neemt de financiële drempel weg, zodat alle kinderen in Nederland kunnen sporten.

Ook het Jeugdfonds Sport & Cultuur kan financieel ondersteunen.


Ik vind dat ik geen contributie hoef te betalen nu mijn kind geen of minder les krijgt. Mag ik storneren?

Zoals eerder op deze pagina ook al beschreven ben je als lid verplicht om de contributie te betalen. Wanneer je de contributie storneert brengt dat voor CSC’45 extra kosten met zich mee, dus daar help je de vereniging niet mee.
Ben je als gevolg van de coronacrisis of om een andere reden niet in staat om de contributie te voldoen, stuur dan een mail naar het bestuur (voorzitter@csc45.nl) om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn of neem contact op met Stichting Leergeld of het Jeugdfonds Sport & Cultuur.


Worden de gemiste trainingen ook op één of andere manier ingehaald of gecompenseerd?

We gaan proberen of we in de periode van de zomervakantie extra trainingen kunnen geven. Hoe die trainingen eruit zien is afhankelijk van de situatie zoals die dan is. We hopen natuurlijk dat de turnhal dan weer onder bepaalde voorwaarden beschikbaar is en/of dat we weer in de gymzalen terecht kunnen….

Informatie over de zomertrainingen ontvang je via je eigen trainer.


Mogen we vanaf 1 juli 2020 weer in de zaal trainen?

Het ziet er naar uit dat de zalen vanaf 1 juli 2020 weer gebruikt mogen worden. Maar zoals met alle andere versoepelingen geldt ook hier, dat dat alleen kan als de besmettingscijfers het toelaten.
Daarnaast is op dit moment nog niet duidelijk -als de zalen weer beschikbaar zijn- onder welke voorwaarden er in de zaal getraind mag worden. Achter de schermen werken we verschillende scenario’s uit om binnen sporten mogelijk te maken. Daarvoor zijn we afhankelijk van overleg met verschillende partijen zoals o.a. de gemeente en Sportstad. Een flinke klus, maar we doen ons best!


Aan welke regels moeten de leden zich tijdens de buitentrainingen houden?

Voor de regels over buitentrainingen verwijzen we je naar de site van de rijksoverheid en die van het NOC*NSF. Per 1 juni en per 1 juli a.s. vindt er weer een versoepeling van de maatregelen en een verruiming van de mogelijkheden plaats.