Informatie over samenwerking CSC’45 en WIK-FTC

Beste leden van CSC45,

De afgelopen tijd hebben de besturen van CSC’45 en WIK-FTC veel samen overlegd. De bedoeling is om met ingang van het komende seizoen (sept. 2023) de trainingen van de wedstrijdselecties samen te voegen. Er kan dan een gezamenlijk aanbod/rooster worden gemaakt. Daarnaast vinden wij als bestuur van CSC’45 dat alle activiteiten die betrekking hebben op de turn- en gymsport in Heerenveen op een andere manier georganiseerd kunnen worden.

Daarom nodigen wij jullie als (ouder/verzorger van een) lid van CSC’45 Heerenveen uit om hierover met ons als bestuur in gesprek te gaan tijdens een bijzondere Algemene Leden Vergadering.

Bijzondere Algemene Ledenvergadering
Datum:  maandag 19 juni 2023

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Sportbreak café (bij tribune turnhal in Sportstad)

Agenda
– Welkom
– Opening
– Mededelingen
– Toekomst Turn & Gymsport Heerenveen
– Sluiting

Met vriendelijke groet,
Bestuur CSC’45 Heerenveen

Martin Brandsma
Titia van Althuis
Sylvia Woudstra
Dagmar Dijkstra
Tanja Oosting