Ons team

ONS BESTUUR

Het bestuur van CSC’45 Heerenveen ziet toe op de dagelijkse gang van zaken. Ons bestuur bestaat uit een voorzitter, een penningmeester, een secretaris, een personeelsfunctionaris, een bestuurslid dat de ledenadministratie voert, een bestuurslid dat het aanspreekpunt voor onze verenigingscommissies is en een algemeen bestuurslid.

De bestuursleden zijn verantwoordelijk voor de goede uitvoering van een groot aantal zaken, maar dat wil nog niet zeggen dat zij het allemaal zelf moeten doen. We hebben namelijk verschillende deeltaken ondergebracht bij een aantal commissies en ondersteunende functies. CSC’45 Heerenveen is een vereniging met meer dan 200 leden, waarbinnen veel geregeld en georganiseerd moet worden en dat proberen we zo veel mogelijk met z’n allen te doen.
Heb je vragen over de vereniging in het algemeen of wil je specifieke informatie over bijvoorbeeld een functie binnen de vereniging, één van de commissies of over de statuten, stuur dan even een mailtje naar voorzitter@csc45.nl.

ONZE TRAINERS

CSC’45 Heerenveen heeft meerdere trainers in dienst, die met veel enthousiasme lesgeven in het Epke Zonderland Turncentrum en in verschillende gymzalen in Heerenveen.

De lessen en trainingen vinden plaats onder begeleiding van gekwalificeerde trainers. De bevoegdheid hebben zij behaald o.a. door middel van het volgen van de CIOS of ALO-opleiding en/of opleidingen van de KNGU.
Tijdens sportactiviteiten en overige evenementen zorgt de vereniging voor de aanwezigheid van trainers en/of andere begeleiding. Omdat “De jeugd de toekomst is” worden er tijdens de lessen ook assistenten ingezet. Dit zijn voornamelijk leden uit de junior/seniorgroepen van CSC’45 en wij zijn heel blij met hun hulp!
De trainer is het aanspreekpunt voor de ouders/verzorgers en staat je graag te woord voorafgaande aan de les of na afloop van de les. Tijdens de les is hier geen mogelijkheid voor. De trainer is in het bezit van een ledenlijst met telefoonnummers en mailadressen van de ouders. Mocht er tijdens de les iets gebeuren, dan kan de trainer contact opnemen met de ouders. Het is belangrijk dat deze lijst up-to-date blijft. Geef daarom eventuele wijzigingen zo snel mogelijk aan ons door!

ONDERSTEUNENDE FUNCTIES

Naast het bestuur en onze trainers is er binnen onze vereniging ook sprake van een aantal ondersteunende functies.


Ledenadministratie

Tanja Oosting
ledenadministratie@csc45.nl

Webbeheer
Eva Bal
website@csc45.nl

Notulist bestuursvergadering
Joke Voorintholt

Vertrouwenspersonen KNGU
Henriët van der Weg / (06) 22 66 35 22
Monique Streefkerk / (06) 21 41 08 02

COMMISSIES

Binnen CSC’45 Heerenveen hebben we een aantal commissies opgericht bestaande uit trainers, bestuursleden en ouders van onze leden. Deze commissies richten zich op een bepaald onderdeel binnen de vereniging zoals bijvoorbeeld de clubwedstrijd, de digitale nieuwsbrief, de wedstrijdkleding, enzovoort.

OVERIGE VRIJWILLIGERS

Elk jaar organiseert CSC’45 zelf of in samenwerking met Dutch Gymnastics (KNGU) een aantal evenementen. In januari zorgen wij ervoor dat het Provinciaal Kampioenschap voor de provincies Friesland, Groningen en Drenthe kan plaatsvinden in de turnhal van het Epke Zonderland Turncentrum en in januari zijn we de mede-organisator van de team- en individuele turnwedstrijden voor meisjes/dames die in Nieuwehorne worden gehouden. Verder hebben we natuurlijk ook nog onze eigen CSC’45-clubwedstrijd in de turnhal van het Epke Zonderland Turncentrum.

Deze evenementen kunnen we niet organiseren zonder de inzet van vrijwilligers die helpen bij o.a. het opbouwen en afbreken van de wedstrijdzaal. Geef je daarom op als vrijwilliger voor één van de wedstrijden (of voor allemaal natuurlijk) door een mailtje te sturen naar secretariaat@csc45.nl.