Organisatie

CSC’45 Heerenveen
Gymnastiekvereniging CSC’45 Heerenveen is een christelijke sportvereniging, die is opgericht op 26 juli 1945. Aan de christelijke identiteit geven wij o.a. vorm door geen trainingen te geven op zondag en zo min mogelijk op zondag aan wedstrijden mee te doen. Wij zijn er trots op dat we nog steeds een actieve vereniging zijn, die staat voor enthousiasme, plezier en vooral sportiviteit onder de begeleiding van enthousiaste trainers. 

De vereniging heeft zo’n 200 leden, variërend van kleuters en pubers tot volwassenen en ouderen. Wij willen graag iedereen, ongeacht leeftijd en niveau, de mogelijkheid bieden om bij CSC’45 te bewegen en te ontspannen.

Voor de jongeren hebben we: peuter- en kleuter-, jongens- en meisjesgymnastiek en turnen. Voor de volwassenen is er volleybal, keep-fit en 55+ in beweging.

CSC’45 Heerenveen is meer dan 75 jaar actief in de gym- en turnsport en daarmee een begrip in Heerenveen.


Het bestuur
Het bestuur van CSC’45 Heerenveen ziet toe op de dagelijkse gang van zaken. Ons bestuur bestaat uit een voorzitter, een penningmeester, een secretaris, een personeelsfunctionaris, een bestuurslid dat de ledenadministratie voert, een bestuurslid dat het aanspreekpunt voor onze verenigingscommissies is en een algemeen bestuurslid.

De bestuursleden zijn verantwoordelijk voor de goede uitvoering van een groot aantal zaken, maar dat wil nog niet zeggen dat zij het allemaal zelf moeten doen. We hebben namelijk verschillende deeltaken ondergebracht bij een aantal commissies en ondersteunende functies. CSC’45 Heerenveen is een vereniging met meer dan 200 leden, waarbinnen veel geregeld en georganiseerd moet worden en dat proberen we zo veel mogelijk met z’n allen te doen.
Heb je vragen over de vereniging in het algemeen of wil je specifieke informatie over bijvoorbeeld een functie binnen de vereniging, één van de commissies of over de statuten, stuur dan even een mailtje naar voorzitter@csc45.nl.


Ledenvergadering
Jaarlijks vindt de Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats. Leden worden hiervoor door het bestuur uitgenodigd per mail en via een aankondiging op deze website en op onze Facebookpagina. Tijdens de ledenvergadering komen zaken aan de orde zoals het jaarverslag, speerpunten van het beleid, de begroting, de contributie en andere actuele onderwerpen.

Commissies
Binnen CSC’45 Heerenveen hebben we een aantal commissies opgericht bestaande uit trainers, bestuursleden en ouders van onze leden. Deze commissies richten zich op een bepaald onderdeel binnen de vereniging zoals bijvoorbeeld de clubwedstrijd, de digitale nieuwsbrief, de wedstrijdkleding, enzovoort.

Ondersteunende functies


Ledenadministratie

Sylvia Woudstra
ledenadministratie@csc45.nl

Personeelszaken
Dagmar Dijkstra
personeel@csc45.nl

Webbeheer
Eva Bal
website@csc45.nl

Notulist bestuursvergadering
Joke Voorintholt

Vertrouwenspersonen KNGU
Henriët van der Weg / (06) 22 66 35 22
Monique Streefkerk / (06) 21 41 08 02

Overige vrijwilligers
Elk jaar organiseert CSC’45 zelf of in samenwerking met Dutch Gymnastics (KNGU) een aantal evenementen. In januari zorgen wij ervoor dat het Provinciaal Kampioenschap voor de provincies Friesland, Groningen en Drenthe kan plaatsvinden in de turnhal van het Epke Zonderland Turncentrum en in januari zijn we de mede-organisator van de team- en individuele turnwedstrijden voor meisjes/dames die in Nieuwehorne worden gehouden. Verder hebben we natuurlijk ook nog onze eigen CSC’45-clubwedstrijd in de turnhal van het Epke Zonderland Turncentrum.

Deze evenementen kunnen we niet organiseren zonder de inzet van vrijwilligers die helpen bij o.a. het opbouwen en afbreken van de wedstrijdzaal. Geef je daarom op als vrijwilliger voor één van de wedstrijden (of voor allemaal natuurlijk) door een mailtje te sturen naar secretariaat@csc45.nl.