De opbrengst van de Grote Clubactie 2022 is bekend

In het najaar hebben onze leden weer hun best gedaan om loten van de Grote Clubactie te verkopen. Dit jaar verliep de verkoop helemaal digitaal.

De opbrengst is € 522,00. Via deze weg bedanken we de verkopers hartelijk voor hun inzet!