Voortbestaan van CSC’45 ligt in handen van onze leden

Aanmelding nieuwe bestuursleden is een voorwaarde voor voortbestaan CSC’45 Heerenveen
Het afgelopen jaar heeft het bestuur uit drie leden bestaan, waarvan één bestuurslid slechts op de achtergrond kon bijdragen. Met andere woorden, CSC’45 Heerenveen komt dringend bestuursleden te kort. Het zijn er nu te weinig om de vereniging draaiende te houden.
Het huidige bestuur is -ondanks de enorme inzet en betrokkenheid- in deze samenstelling niet in staat om alle bestuurstaken naar wens en tevredenheid uit te voeren en is genoodzaakt om de werkzaamheden neer te leggen als er geen versterking komt.

We vragen met klem om je -of met een aantal tegelijk- aan te melden voor een plek in het bestuur. Dan zijn de verschillende bestuurstaken namelijk wel goed te verdelen en levert het ook plezier op om een bijdrage te leveren aan onze mooie vereniging. Op dit moment is het noodzaak dat er minimaal drie bestuursleden (penningmeester, 2 algemeen bestuursleden) bij komen.
Wanneer de leden van CSC’45 een volledig nieuw bestuur wensen, dan worden álle functies binnen het bestuur vacant gesteld en dragen de huidige bestuursleden de taken over aan de nieuwe bestuursleden.

Ja, het kost tijd. Ja, je zult af en toe op ‘onmogelijke momenten’ voor de vereniging klaar moeten staan. Maar wanneer dat met een bestuur bestaande uit zo’n 7 of 8 leden het geval is, dan is het totaalpakket prima te behappen en kunnen de taken verdeeld worden naar ieders interesse en vaardigheden, zodat het bestuur van onze vereniging daadkrachtig en slagvaardig kan zijn!

Ben je goed in het leggen en onderhouden van contacten, heb je ideeën over sponsoractiviteiten, wil je de personeelszaken binnen onze vereniging op je nemen, heb je twee uurtjes per week over om administratieve of financiële werkzaamheden voor onze vereniging te doen, ben je een regelneef of organisator, meld jij voortaan onze turners en turnsters aan voor de wedstrijden bij Dutch Gymnastics / KNGU, wil je op een andere manier bijdragen aan één van de verschillende bestuurstaken? Dan hebben we je nodig!
De meeste werkzaamheden zijn -wanneer er sprake is van een volledig bestuur- naar eigen inzicht en beschikbaarheid in te delen, alleen de maandelijkse bestuursvergaderingen staan vast.

Oproep
Meld je aan als nieuw bestuurslid, zodat jouw rol in het bestuur tijdens de eerstvolgende ALV bevestigd kan worden. Aanmelden kan door een mail te sturen naar voorzitter@csc45.nl.
Deze oproep geldt voor iedereen van CSC’45:

– al onze leden die 18 jaar of ouder zijn
– ouders van turnsters
– ouders van turners
– ouders van kinderen uit de gymgroepen

Zonder nieuwe bestuursleden geen CSC’45!

Daarnaast hebben we voor de verenigingscommissies zoals bijvoorbeeld de decembercommissie, de kledingcommissie en de sponsorcommissie nieuwe vrijwilligers nodig. Aanmelden voor één van de commissies kan door een mail te sturen naar voorzitter@csc45.nl. Wil je meer informatie over deze commissies, dan kun je de vragen mailen naar website@csc45.nl.

CSC’45 Heerenveen heeft jouw inzet enorm hard nodig!