Trainingslocaties

De gym-, turn en overige trainingen worden gehouden op verschillende locaties in Heerenveen. In het overzicht met de trainingstijden staat precies welke lessen waar, wanneer en door wie worden gegeven.

  Epke Zonderland Turnhal

Abe Lenstra Boulevard 230
8448 JA Heerenveen
 

Heerenveen Noord

  Gymzaal OBS van Maasdijkschool
Van Beyma Thoe Kingmaweg 1
8441 CP Heerenveen


De Greiden

  Gymzaal OBS Ekke de Haan
Zegge 2
8446 CL Heerenveen

  Gymzaal OBS Het Vogelnest
Tureluurstraat 20
8446 HM Heerenveen


Skoatterwâld

  Gymzaal MFA De Spil
Schoterplein 49
8448 RP Heerenveen

Afspraken, regels en wensen

Algemene regels
Voor, tijdens en na sportactiviteiten en overige evenementen gelden de algemene omgangsnormen en –waarden. De lessen zijn bedoeld voor de leden van CSC’45 Heerenveen. Vrienden en vriendinnetjes, broertjes en/of zusjes worden niet toegelaten tot de lessen, tenzij er sprake is van een proefles.

Eten en drinken
Eten, drinken en buitenschoeisel zijn in de gymzalen en in de turnhal van Sportstad Heerenveen niet toegestaan.
In de gymzalen wordt voor de start van de les de zaal opgebouwd. De (ouders van de) kinderen mogen daarbij helpen. Het wordt op prijs gesteld als de ouders na afloop van de les helpen met het opruimen van de gebruikte toestellen en attributen.

Verlies/diefstal persoonlijke eigendommen
CSC’45 Heerenveen is niet aansprakelijk voor het kwijtraken van kleding, sieraden en andere persoonlijke eigendommen. Waardevolle spullen mogen, indien daar in de zaal ruimte voor is, met toestemming van de trainer de zaal in mee worden genomen. In Sportstad Heerenveen kan gebruik gemaakt worden van kluisjes. Mobiele telefoons worden uitgezet en mogen tijdens de lessen niet worden gebruikt.

Pesten
Pesten wordt tijdens de lessen niet getolereerd. Wanneer er tijdens de lessen wordt gepest, zal de trainer of een bestuurslid het pestgedrag met de betrokkenen en/of ouders bespreken. Voor en na de lessen (bijvoorbeeld in de kleedkamer) is er geen toezicht. Wij vragen daarom aan de ouders hier een oogje in het zeil te houden.

Medisch / EHBO 
Wanneer er sprake is van een medische indicatie, waar tijdens de training of tijdens andere CSC’45-activiteiten rekening mee gehouden moet worden of waarvan de trainer in ieder geval op de hoogte moet zijn, wil je dit dan zelf doorgeven aan de betreffende trainer?
In de accommodaties is een EHBO-doos aanwezig. Het Epke Zonderland Turncentrum is tevens uitgerust met een AED apparaat.
Wanneer er sprake is van een ongeval zal er direct contact worden opgenomen met de ouders/verzorgers. Indien nodig zal er medische hulp worden ingeschakeld.

(Brand)Alarm
Als het (brand)alarm in de turnhal van Sportstad Heerenveen afgaat, dan verlaat iedereen op basis van de instructies van de trainer en/of medewerker van Sportstad Heerenveen de turnzaal.