Onze bestuursleden

                 

Voorzitter
Wichard Weitenberg
voorzitter@csc45.nl

Penningmeester (VACATURE)

 Secretriaat
Melissa Rienstra
secretariaat@csc45.nl

Algemeen Bestuurslid
Hiltje Schuiling
personeel@csc45.nl