Onze bestuursleden

                 

Voorzitter
Irene Bijsterbosch
Voorzitter@csc45.nl

Penningmeester
Titia van Althuis
Penningmeester@csc45.nl

Secretaris / ledenadministratie
Sylvia Woudstra
Secretariaat@csc45.nl
Ledenadministratie@csc45.nl

Personeelsfunctionaris (aftredend)
Hiltje Schuiling
Personeel@csc45.nl

Algemeen bestuurslid
Martin Brandsma

Bestuurslid
Dagmar Dijkstra