Onze bestuursleden

                 

Voorzitter
Wichard Weitenberg
voorzitter@csc45.nl

Penningmeester
Yvonne van Ginkel
penningmeester@csc45.nl

Secretaris
Melissa Rienstra
secretariaat@csc45.nl

Personeelsfunctionaris
Hiltje Schuiling
personeel@csc45.nl

Bestuurslid / ledenadministratie
Alouette Kuipers
ledenadministratie@csc45.nl

Bestuurslid / commissieleden
Irene Bijsterbosch
bestuurslid1@csc45.nl

Algemeen Bestuurslid
Lucelle van den Buijs
bestuurslid2@csc45.nl