Onze bestuursleden

                 

Voorzitter
Martin Brandsma
M.Brandsma@csc45.nl
tel.nr.: (0513) 622955

Penningmeester
Titia van Althuis
Penningmeester@csc45.nl

Secretaris / ledenadministratie
Tanja Oosting
Secretariaat@csc45.nl
Ledenadministratie@csc45.nl

Personeelsfunctionaris
Dagmar Dijkstra
Personeel@csc45.nl

Algemeen bestuurslid
Ronald den Heijer