CSC’45 en WIK-FTC bundelen hun krachten en worden Venia Heerenveen!

De twee Heerenveense gymnastiekverenigingen CSC’45 en WIK-FTC zullen vanaf het nieuwe seizoen 2024-2025 samen verder gaan onder een nieuwe naam: Venia Heerenveen. In de afgelopen jaren is door de besturen van beide verenigingen veel vergaderd om de vorming van één vereniging te onderzoeken. Dit seizoen werd er door de selectieleden al getraind in een gezamenlijk rooster. Ook zijn, vooruitlopend op de samenvoeging, alle leden om administratieve redenen al ondergebracht bij één vereniging. Omdat beide verenigingen overgaan naar één nieuwe vereniging, wordt er tegelijkertijd afscheid genomen van twee historische namen in de geschiedenis van gymnastiek en turnen in Heerenveen: CSC’45 sinds 1945 en WIK-FTC sinds 1872 (!).

Vanaf komend seizoen zullen alle gymsportactiviteiten worden georganiseerd door Venia Heerenveen. Met de vorming van Venia ontstaat een nieuwe impuls in Heerenveen om in de toekomst een sterk turnbolwerk in het Noorden te worden. Alle leden zijn tijdens de algemene ledenvergadering op maandag 3 juni jl. uitgebreid betrokken bij en geïnformeerd over de nieuwe vereniging. Naast kritische vragen was er ook veel begrip en waardering voor het proces en de gemaakte keuzes. Veel leden zijn bereid om te helpen de uitdagingen aan te gaan en bij te dragen aan de ontwikkeling van de nieuwe vereniging: Venia Heerenveen.