We hebben weer een voltallig bestuur!

Naar aanleiding van onze oproep in de nieuwsbrieven van november 2020 hebben maar liefst vier van onze leden zich beschikbaar gesteld voor een rol in het bestuur. Dit zijn Yvonne van Ginkel, Irene Bijsterbosch, Alouette Kuipers en Lucelle van den Buijs.
Daarnaast heeft Alouette aangegeven dat zij de ledenadministratie van Titia van Althuis wil overnemen. Tijdens de Algemene ledenvergadering van 2 december jl. heeft niemand bezwaar gemaakt tegen de benoeming van deze bestuursleden en daarom vormen zij nu samen met de reeds zittende bestuursleden ons nieuwe 7-koppige bestuur.

Het nieuwe bestuur
De rollen binnen het nieuwe bestuur zijn als volgt verdeeld:
Wichard Weitenberg, voorzitter
Yvonne van Ginkel, penningmeester
Melissa Rienstra, secretaris
Hiltje Schuiling, personeelsfunctionaris
Alouette Kuipers, bestuurslid / ledenadministratie
Irene Bijsterbosch, bestuurslid / aanspreekpunt verenigingscommissies
Lucelle van den Buijs, algemeen bestuurslid

Met de benoeming van deze vier nieuwe bestuursleden, de bereidheid van de ‘oude’ bestuursleden om in het bestuur te blijven en de borging van de ledenadministratie, heeft onze vereniging gelukkig weer bestaansrecht. Hiermee is de eerste, grote stap gezet naar een vereniging
– waarin de zaken weer op orde zijn,
– er aandacht kan zijn voor nieuwe ontwikkelingen,
– er mogelijkheden zijn voor leuke extra activiteiten (tijdens en na corona) en
– die financieel stevig in de schoenen staat.

Via deze weg bedanken we iedereen die eraan heeft bijgedragen dat we een voltallig bestuur hebben!

Commissieleden gevraagd
Maar……., ja er is een maar, we zijn er nog niet. Hoewel de bestuursfuncties vervuld zijn, is het aantal commissieleden nog véél te laag. In de afgelopen periode hebben zich al wel twee leden gemeld voor een plek in één van de commissies, dus dat biedt perspectief. We hopen dat meerdere leden -nu het bestuur compleet is- zich aanmelden om een (klein) steentje bij te dragen aan de verschillende verenigingsactiviteiten.

Dus ben je goed in het leggen en onderhouden van contacten, heb je ideeën over sponsoractiviteiten, ben je een regelneef of organisator, word jij lid van onze kledingcommissie, ga jij in december de speciale decemberactiviteiten regelen of wil je op een andere manier bijdragen als vrijwilliger van onze vereniging? Dan ben je van harte welkom!!

Aanmelden voor een vrijwilligersrol kan via secretariaat@csc45.nl. Wil je graag wat meer informatie over wat de commissies precies doen of zouden kunnen doen, stuur dan een mailtje naar flambouw@csc45.nl.

Alleen SAMEN maken we van CSC’45 Heerenveen ónze vereniging!