Wacht zo veel mogelijk buiten Sportstad op je kind of binnen bij de receptie

Via deze weg willen we de ouders die hun kinderen na de training ophalen bij Sportstad dringend vragen om óf buiten óf binnen bij de receptie te wachten op hun kind. In de afgelopen week stonden er ouders in de gang bij de kleedkamers te wachten, maar we willen iedereen vragen dit niet meer te doen. Veiligheid voor alles! Voor de trainers, voor de sporters, voor de ouders, voor ons allemaal…
Heeft je kind hulp nodig bij het omkleden, dan mag de ouder uiteraard even mee de kleedkamer in, maar verder vragen we iedereen zo veel mogelijk buiten het gebouw te blijven.

Sommige kinderen trainen voor het eerst in Sportstad en dat is natuurlijk een hele belevenis, voor de kinderen maar ook voor de ouders. De tribune is -met inachtneming van de coronamaatregelen- vrij toegankelijk, maar ook hiervoor stellen we het op prijs dat iedereen het plaatsnemen op de tribune zo veel mogelijk beperkt.