Contributie

Contributie
Vanaf het moment dat je door middel van het aanmeldingsformulier bent aangemeld als lid van CSC’45 Heerenveen zal er contributie betaald moeten worden. De contributie wordt maandelijks via automatische incasso geïnd.

De onderstaande contributietarieven zijn als gevolg van het besluit dat tijdens de Algemene Ledenvergadering van 14 maart 2024 is genomen op alle disciplines (behalve volleybal), alle leeftijdsgroepen en alle locaties van toepassing.

1e uur training               € 24,00 per maand
2e uur training               € 16,50 per maand
Voor elk uur dat er meer dan 2 uur per week wordt getraind, wordt de contributie met € 12,50 per uur verhoogd. Halve tainingsuren kosten de helft van het tarief van het tussenliggende uur.

Als er bijvoorbeeld 6 uur in de week wordt getraind, dan bedraagt de contributie € 24,00 + € 16,50 + 4 x € 12,50 = € 90,50 per maand.
Eén trainingsuur duurt 60 minuten.

Voor de volleybaltraining geldt een tarief van € 16,00 per maand.

Bij aanvang van elk seizoen wordt het aantal trainingsuren per week (en daarmee de maandelijkse contributie) voor het komende seizoen vastgesteld. Een trainingsseizoen loopt van 1 september tot en met 31 augustus.
Mocht je (kind) besluiten om bij aanvang van het nieuwe seizoen meer of minder te gaan trainen, dan gaat de aanpassing van de contributie voor het nieuwe seizoen in per 1 september. Wijzigingen gedurende het seizoen gaan in overleg met de Ledenadministratie.


Inschrijfgeld
Na aanmelding wordt eenmalig een bedrag van € 6,= aan inschrijfgeld in rekening gebracht.


Bondscontributie vanaf 1 oktober 2021
Elk lid van CSC’45 Heerenveen is ook bondslid van de Dutch Gymnastics/KNGU. De afdracht van de bondscontributie verloopt via CSC’45 Heerenveen en deze contributie wordt maandelijks tegelijk met de lescontributie bij de leden geïnd. De bondscontributie bedraagt € 2,50 per maand.

De bondscontributie maakt onder andere mogelijk:

  • het ontwikkelen van producten, diensten en oefenstoflijnen;
  • het organiseren van activiteiten en wedstrijden in 14 disciplines;
  • het gratis opleiden van het jurykader;
  • de collectieve afspraken en afdracht van kosten van SENA en BUMA in verband met muziekgebruik;
  • de WA- en ongevallenverzekering voor de leden;
  • de aansprakelijkheidsverzekering voor het bestuur.

Wedstrijdgelden
Wanneer je meedoet aan wedstrijden, dan brengt de KNGU wedstrijdgeld bij CSC’45 Heerenveen in rekening. Deze wedstrijdgelden innen wij door middel van automatische incasso bij onze leden. Het bedrag zal hoger zijn naarmate je aan meer wedstrijden mee doet.