Contributie

Contributie
Vanaf het moment dat je door middel van het aanmeldingsformulier bent aangemeld als lid van CSC’45 Heerenveen zal er contributie betaald moeten worden. De contributie wordt maandelijks via automatische incasso geïnd.

De onderstaande contributietarieven zijn als gevolg van het besluit dat tijdens de Algemene Ledenvergadering van 27 februari jl is genomen met ingang van 1 maart 2019 op alle disciplines, alle leeftijdsgroepen en alle locaties van toepassing.

1 uur training per week              € 18,50 per maand
2 uur training per week              € 32,45 per maand
Voor elk uur dat er meer dan 2 uur per week wordt getraind, wordt de contributie met € 10,40 per uur verhoogd.
Als er bijvoorbeeld 6 uur in de week wordt getraind, dan bedraagt de contributie € 32,45 plus 4 x € 10,40 is € 74,05 per maand.
Eén trainingsuur duurt 60 minuten. Voor elk half lesuur wordt € 5,20 in rekening gebracht.

Bij aanvang van elk seizoen wordt het aantal trainingsuren per week (en daarmee de maandelijkse contributie) voor het komende seizoen vastgesteld. Een trainingsseizoen loopt van 1 september tot en met 31 augustus.
Mocht je (kind) besluiten om bij aanvang van het nieuwe seizoen meer of minder te gaan trainen, dan gaat de aanpassing van de contributie voor het nieuwe seizoen in per 1 september. Wijzigingen gedurende het seizoen gaan in overleg met de Ledenadministratie.

Contributie en corona


Inschrijfgeld
Na aanmelding wordt eenmalig een bedrag van € 6,= aan inschrijfgeld in rekening gebracht.


Bondscontributie
Elk lid van CSC’45 Heerenveen is ook bondslid van de KNGU. De afdracht van de bondscontributie verloopt via CSC’45 Heerenveen en deze contributie wordt in de maanden februari, april, juli en oktober tegelijk met de lescontributie bij de leden geïnd.

Met ingang van 1 januari 2020 is de hoogte van de bondscontributie gewijzigd.
€ 5,65 per kwartaal (was € 5,50) voor leden t/m 15 jaar
€ 6,95 per kwartaal (was € 6,75) voor leden 16 jaar en ouder

De bondscontributie maakt onder andere mogelijk:

  • het ontwikkelen van producten, diensten en oefenstoflijnen;
  • het organiseren van activiteiten en wedstrijden in 14 disciplines;
  • het gratis opleiden van het jurykader;
  • de collectieve afspraken en afdracht van kosten van SENA en BUMA in verband met muziekgebruik;
  • de WA- en ongevallenverzekering voor de leden;
  • de aansprakelijkheidsverzekering voor het bestuur.

Wedstrijdgelden
Wanneer je meedoet aan wedstrijden, dan brengt de KNGU wedstrijdgeld bij CSC’45 Heerenveen in rekening. Deze wedstrijdgelden innen wij door middel van automatische incasso bij onze leden. Het bedrag zal hoger zijn naarmate je aan meer wedstrijden mee doet.