CSC’45 – corona – contributie

Beste (ouders van) leden en trainers,

Per 13 maart jl. zijn alle trainingen van CSC’45 tot en met in ieder geval 28 april a.s. stopgezet. De gymlessen zijn geannuleerd, de turntrainingen gaan niet door, de volleybaltrainingen zijn tot nader order uitgesteld, de Keep-fitters moeten hun wekelijkse uurtje trainen missen en de 55+-ers kunnen ook niet in de sportzaal aan de slag.
Maar ook onze trainers missen de trainingen enorm, de leermomentjes, het plezier, de inzet…..

Hopelijk heeft iedereen een alternatief gevonden om wel lekker in beweging te blijven. Houd afstand, blijf gezond en geniet van het zonnige weer!

“Maar hoe zit het dan met de contributie?” vragen velen zich terecht af. De contributie over de maand maart 2020 blijft hetzelfde. Alle vaste lasten lopen voor de vereniging deze maand gewoon door en de contributie is noodzakelijk om die vaste lasten te kunnen betalen. De KNGU neemt als standpunt in dat in deze overmachtssituatie de kosten die door de verenigingen gemaakt worden ook zo veel mogelijk met z’n allen worden gedragen, het solidariteitsprincipe. Daarom adviseert de KNGU om de contributiegelden gewoon te innen.
Voor onze vereniging vormen de contributiegelden het overgrote deel van onze inkomsten, we zijn er van afhankelijk.

Uiteraard blijven wij de landelijke en lokale ontwikkelingen volgen. Mochten er wijzigingen zijn, dan brengen wij jullie zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Voor de maand april (en eventueel de volgende maanden, uiteraard afhankelijk van de richtlijnen van het RIVM) wordt er wel onderzocht of en zo ja hoeveel we op bepaalde kosten kunnen besparen en wat dat mogelijk voor de contributie kan betekenen. Het bestuur van CSC’45 is daar op dit moment druk mee bezig. Zodra we er meer over kunnen zeggen, laten we dat zo snel mogelijk weten.

Met vriendelijke groet,
Bestuur CSC’45 Heerenveen