Commissies

 Decembercommissie
december@csc45.nl

Commissieleden:
Nieuwe leden gevraagd!
Evgeniya Weitenberg

Activiteiten:
o.a. kerstpaketten, Sinterklaasattenties, oliebollen-/kerstkransjesavond

Kledingcommissie
kleding@csc45.nl

Commissieleden:
Nieuwe leden gevraagd!
Dagmar Dijkstra

Activiteiten:
o.a. bestellen wedstrijdpakjes, organiseren ‘Pakjesavond”, trainingskleding voor de trainers bestellen

Promotiecommissie
sponsoring@csc45.nl

Commissieleden:
Nieuwe leden gevraagd!

Activiteiten:
o.a. organiseren deelname Mega Sportdag, deelname Grote Clubactie, aanschaf promotiemateriaal, Rabo CoöperatieFonds aanschrijven voor bijdrage materialen, werven sponsoren, initiëren wervingsacties en -evenementen

Wedstrijdcommissie
wedstrijden@csc45.nl

Commissieleden:
Martin Brandsma
Titia van Althuis-Tolsma

Activiteiten:
o.a. organiseren diverse wedstrijden als Provinciaal Kampioenschap, de CSC’45 Clubwedstrijd, de springwedstrijd en het verzorgen van de inschrijvingen voor wedstrijden en het regelen van juryleden

Nieuwsbrief/communicatiecommissie
flambouw@csc45.nl

Commissieleden:
Nieuwe leden gevraagd!
Eva Bal


Activiteiten:

o.a. opstellen van de digitale nieuwsbrief van CSC’45 (De Flambouw)