Commissies

 Decembercommissie
december@csc45.nl

Commissieleden:
Evgeniya Weitenberg

Activiteiten:
o.a. kerstpaketten, Sinterklaasattenties, oliebollenavond

 Kledingscommissie
kleding@csc45.nl

Commissieleden:
Petra Bosma
Yvonne van der Schaar

Activiteiten:
o.a. bestellen wedstrijdpakjes (Moreau), organiseren ‘Pakjesavond”, trainingskleding voor de trainers bestellen

 Sponsorcommissie
sponsoring@csc45.nl

Commissieleden:
Anneke van Gellekom, Susan Grooten, Rein Hoekstra, Monique de Jong, Janneke Wuring, Saskia Ypma

Activiteiten:
o.a. organiseren deelname Mega Sportdag, deelname Grote Clubactie, aanschaf promotiemateriaal, Rabo CoöperatieFonds aanschrijven voor bijdrage materialen, werven sponsoren

Wedstrijdcommissie
wedstrijden@csc45.nl

Commissieleden:
Martin Brandsma
Titia van Althuis-Tolsma

Activiteiten:
o.a. organiseren diverse wedstrijden als Provinciaal Kampioenschap, de CSC’45 Clubwedstrijd, de springwedstrijd en het verzorgen van de inschrijvingen voor wedstrijden en het regelen van juryleden

Oudercommissie
flambouw@csc45.nl

Commissieleden:
Anita Hettinga
Eva Bal


Activiteiten:

o.a. opstellen van de digitale nieuwsbrief van CSC’45 (De Flambouw), organiseren van de ouderavond(en) en de jaarafsluiting voor de zomervakantie (samen met trainers)