Buiten trainen, contributie en dringend hulp gevraagd

Buiten trainen
De buitentrainingen worden langzaam aan opgestart. Vanwege logistieke redenen is het niet haalbaar om alle groepen tegelijk te laten beginnen of voor iedereen het normale aantal trainingsuren te realiseren. Hoewel we eerder in de nieuwsbrief aangaven dat de planning met betrekking tot het gebruik van een buitenlocatie bijna rond was, moeten we hier helaas op terug komen. De puzzel blijkt complexer dan verwacht.

Onze leden worden de komende tijd via hun trainers ingelicht over de (on)mogelijkheden van het buiten trainen. Er wordt hard gewerkt aan creatieve oplossingen, maar deze situatie is nou eenmaal bijzonder. Helaas kunnen we niet alles wat we willen realiseren ……

Contributie
Verder willen we nogmaals de aandacht vestigen op het storneren (terug laten storten automatische incasso) van het contributiegeld. Zoals ook al in de nieuwsbrief aangegeven snappen wij dat het ‘scheef’ voelt om wel te moeten betalen zonder dat er een training tegenover staat, maar op dit moment kan het niet anders. We zijn met z’n allen een vereniging en met z’n allen dragen we de zorg voor het overeind houden van de vereniging, juist in deze moeilijke tijd.
Als je door de betaling van de contributie zélf in financiële moeilijkheden komt, neem dan contact op met het bestuur of met de gemeente. Dan onderzoeken we welke mogelijkheden er zijn. Storneren zonder opgaaf van reden brengt CSC’45 echt in de problemen.

Mogelijkheden financiële compensatie
Op dit moment zijn we bezig om de boel weer op gang te krijgen en te zoeken naar mogelijkheden van financiële compensatie voor onze leden. Omdat we de te maken hebben met een flinke onderbezetting binnen ons bestuur, kost het veel meer tijd dan we willen om op dit terrein één en ander inzichtelijk en voor elkaar te krijgen.

Hulp van onze leden nu extra hard nodig!
Help CSC’45, bied je hulp aan namens alle leden van CSC’45 en laat ons weten hoe jij bij kunt dragen om onze vereniging in deze moeilijke tijd draaiende te houden en de leden tevreden en betrokken te houden. We hebben ruim 200 leden, dan moet er toch wat mogelijk zijn?

Met vriendelijke groet,
Wichard Weitenberg (voorzitter@csc45.nl)
Hiltje Schuiling
Titia van Althuis