Aanmelden of opzeggen

Heb je tijdens de sportsnuffelweken even ‘geroken’ aan de gymsport of is jouw vriendje of vriendinnetje enthousiast over de gymlessen bij CSC’45? Misschien wil je weten of de Keep-Fitlessen of de lessen van 55+ in Beweging aansluiten bij jouw sportieve wensen?
Kom dan geheel vrijblijvend een proefles doen op één van onze locaties om de sfeer te proeven en te beoordelen of de gymsport bij jou past!


Proefles
Je mag altijd eerst een gratis proefles doen. Je kunt je hiervoor aanmelden via ledenadministratie@csc45.nl onder vermelding van aanvraag proefles en op welke locatie/tijdstip je die proefles graag wilt doen.


Lid worden
We hopen natuurlijk dat je tijdens de proefles enthousiast bent geworden en we je als nieuw lid van onze vereniging mogen verwelkomen.

Om lid te worden hebben we een volledig ingevuld inschrijfformulier nodig. Deze mag je tijdens de eerstvolgende gymles aan de trainer/trainster geven, maar kan ook gemaild worden naar ledenadministratie@csc45.nl.
Aan het lidmaatschap van CSC’45 Heerenveen is een aantal rechten en plichten verbonden, deze staan in de informatiebrief die aan het inschrijfformulier gekoppeld is.

Stichting Leergeld en Jeugd Sport Fonds
Sporten met financiële steun vanuit de Stichting Leergeld of het Jeugd Sport Fonds? Dat kan bij ons. De aanvraag hiervoor doe je zelf bij één van deze twee organisaties. Zodra zij akkoord hebben gegeven, kan je kind (kinderen) mee doen aan onze lessen. We hebben daarvoor wel een ingevuld inschrijfformulier nodig voor onze ledenadministratie. Het inschrijfformulier is te verkrijgen bij de train(st)er en op onze website (inschrijfformulier)

We wensen jou heel veel plezier bij CSC’45 Heerenveen!


Lidmaatschap beëindigen
Het lidmaatschap van CSC’45 Heerenveen kan per kwartaal, namelijk per 1 januari / 1 april / 1 juli (of per start zomervakantie *) / 1 oktober, per mail via ledenadministratie@csc45.nl opgezegd worden met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Dus uiterlijk 1 december / 1 maart / 1 juni / 1 september moeten we het bericht met de beëindiging van het lidmaatschap hebben ontvangen.
CSC’45 Heerenveen heeft het recht om na beëindiging van het lidmaatschap eventuele resterende wedstrijdgelden alsnog per automatische incasso in rekening te brengen.

* Als je met ingang van de zomervakantie het lidmaatschap wilt beëindigen in plaats van per 1 juli, dan kan dat ook. Vermeld dat bij de opzegging en dan wordt naar rato de contributie over de maand juli berekend. Opzeggen moet ook in dit geval wel vóór 1 juni gedaan worden.