Ik wil mijn lidmaatschap opzeggen

Je kunt je lidmaatschap van CSC’45 Heerenveen per kwartaal, namelijk per 1 januari / 1 april / 1 juli (of per start zomervakantie *) / 1 oktober, per mail via ledenadministratie@csc45.nl opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Dus uiterlijk 1 december / 1 maart / 1 juni / 1 september moeten we het bericht met de beëindiging van het lidmaatschap hebben ontvangen.
CSC’45 Heerenveen heeft het recht om na beëindiging van het lidmaatschap eventuele resterende wedstrijdgelden alsnog per automatische incasso in rekening te brengen.

* Als je met ingang van de zomervakantie het lidmaatschap wilt beëindigen in plaats van per 1 juli, dan kan dat ook. Vermeld dat bij de opzegging en dan wordt naar rato de contributie over de maand juli berekend. Opzeggen moet ook in dit geval wel vóór 1 juni gedaan worden.