Trainingen voor leden tot 18 jaar gaan voorlopig gewoon door, onze 18+leden krijgen apart bericht

In de persconferentie van dinsdagavond 13 oktober 2020 zijn opnieuw strengere maatregelen vastgesteld, die ook onze sport raken.
Binnen de zalen waarin wij trainen (gymzalen, Sportstad en zaal Nieuwehorne)  gelden de volgende regels:
  • Er zijn maximaal 30 personen per zelfstandige ruimte toegestaan. De trainer / begeleider telt mee bij het totale aantal van 30 personen. Dit maximum aantal van 30 personen geldt niet wanneer er getraind wordt met groepen bestaande uit kinderen t/m 17 jaar (ondanks dat de trainer 18+ is). Wanneer er ook één of meerdere 18+ leden in de groep van kinderen tot en met 17 jaar mee trainen (gemengde groepen), dan geldt wel het totale aantal van 30 personen (jeugd inclusief volwassenen).
  • Vanaf 18 jaar geldt een maximale groepsgrootte van 4 personen. Zorg dat herkenbaar is welke sporter bij welk groepje hoort. Deze personen moeten áltijd onderling afstand bewaren en vormen samen een zogeheten ‘bubbel’ en dienen deze bubbel de gehele activiteit/training níet te doorbreken.
  • Voor sporters vanaf 18 jaar geldt de 1,5 meter en is de maximale groepsgrootte dus 4 personen. Wordt er gesport met meerdere ‘bubbels’ dan geldt een maximum van 30 personen in die ruimte. Zorg ervoor dat de groepen van 4 sporters in een vaste samenstelling trainen en dat er niet gewisseld wordt tussen de groepen. Zo wordt de kans op besmetting verkleind.
  • Kleedkamers en douches zijn gesloten.
  • Toeschouwers zijn niet toegestaan, ook de tribunes zijn (blijven) gesloten.
  • Wedstrijden en competities mogen niet doorgaan.

Algemene conclusies voor onze club:

  • Onze 18+leden worden persoonlijk benaderd en geïnformeerd. Met Sportstad Heerenveen wordt gekeken hoe we deze groep sporters wel kunnen laten trainen, maar dan in een andere setting. Deze puzzel wordt samen met WIK FTC opgepakt.
  • Onze leden die jonger dan 18 jaar zijn kunnen voorlopig eerst gewoon door sporten.
  • De trainingen van onze volleyballers, keep fitters en de groep 55+ in beweging komen hoogstwaarschijnlijk eerst te vervallen. Deze zijn niet haalbaar binnen de aangescherpte maatregelen. Eén en ander zal met hen worden afgestemd.

Protocol verantwoord sporten NOC-NSF (versie 14-10-2020)

De maatregelen die op de site van de Rijksoverheid / RIVM staan, zijn uiteraard te allen tijde van toepassing!